Как Прокуратурата се мотивира, че министър Ненчев не дава достоверна информация

1 прочитания

Днес, 8 юли 2015 г., Софийска градска прокуратура (СГП) официално съобщи, че в хода на извършената проверка по твърденията на министъра на отбраната Николай Ненчев за предложен му подкуп за поддръжката на МиГ-29 не са били събрани достатъчно данни за извършено престъпление. Според прокуратурата твърденията на военния министър не са кредитирани като достоверни, тъй като не са били потвърдени от останалите събрани по преписката данни. 

СГП публикува на интернет страницата си и мотивите за отказ за образуване на досъдебно производство. В документа с обем 13 страници се съдържат изключително интересни факти за събитията, свързани с поддръжката на българските МиГ-29 през първите четири месеца на годината, така както те са били разказани от разпитваните по случая лица.

Мотивите започват с уточнение, че преписката е образувана в Софийска градска прокуратура по повод на интервю, публикувано във вестник „Сега“ от 24 април 2015 г. с министъра на отбраната Николай Ненчев, в което същият съобщава за предлаган му подкуп във връзка със сключването на договор на стойност 80 млн. лева за поддръжка на българските МиГ-29 до 2019 г., както и за отправени му „смъртни заплахи“. Няма да разглеждаме въпросните „смъртни заплахи”, тъй като те не касаят пряко българската военна авиация. Напомняме, че Прокуратурата се самосезира след излизането на интервюто във вестник „Сега”.

Фактическата обстановка След това мотивите на прокуратурата излагат фактическата обстановка, а именно, сключеното на 9 септември 2011 г. рамково споразумение между Министерство на отбраната и РСК „МиГ” за техническа поддръжка на изтребителите МиГ-29 и схемата, по която се сключват конкретните договори. Редът е – ВВС (или друг вид въоръжени сили) подават заявика до дирекция „Инвестиции в отбраната”, която се препраща до Института по обрана за изготвяне на спецификация, Съветът по отбранително способности решава, кои от тях са приоритетни, следва изготвяне на докладна записка до ресорния заместник министър (Десислава Йосифова). От своя страна той уведомява военния министър и приемането от Програмния съвет на МО на единен финансов план, който фактически разпределя наличните финансови ресурси по приоритетните проекти.

Съгласно единния финансов план за 2015 г. за поддръжката на МиГ-29 са били заделени 7,5 млн. лева. Тези средства са били лично одобрени от военния министър Николай Ненчев.

На 4 февруари 2015 г. директорът на дирекция „Инвестиции в отбраната“ Венислав Цанов отправил покана до упълномощени представители на РСК МиГ за среща, на която да бъде подписан договор съгласно Рамковото споразумение, във връзка с остра необходимост от обезпечаване на летателната годност на самолетите МиГ-29, както и с оглед предстоящото изтичане на срока на споразумението. В тази връзка Цанов направил заявка до руската фирма да представи своите ценови предложения за 2015г.

Междувременно със заповед на министър Ненчев от 13 февруари 2015 г., упълномощено лице от страна на МО да подписва договорите по рамковото споразумение с РСК „МиГ” е Венислав Цанов.

В периода от 26 февруари – 12 март 2015 г. в сградата на МО били проведени преговори относно подготовката и сключването на договори за ремонт на двигатели РД-33 и кутия на самолетните агрегати КСА- 2 за българските МиГ-29, както и за удължаване на ресурса на два двигателя. От руска страна на преговорите присъствали началник на отдел в Департамента за продажби и договаряне, както и служител, отговарящ за цените от страна на РСК МиГ, а от българска страна – Валери Каменов от отдел „Доставки на техника и въоръжение“ на дирекция „Инвестиции в отбраната” и двама офицери от ВВС.

В Паметна бележка от 16 март 2015 г., подписана от Каменов, по време на преговорите с представителите на РСК „МиГ“ било уточнено, че при наличните финансови средства, през тази година  МО ще ремонтира два двигателя  и една кутия на самолетните агрегати, както и ще удължи ресурса на други два двигателя. По време на преговорите били постигнати по-ниски цени от тези предложени от „РСК МиГ“ за 2015 г.

В резултат на проведените преговори между МО и РСК МиГ и направени съгласувания, са били подписани два договора – за удължаване на ресурса на два двигателя и за ремонт на два двигателя и една кутия за самолетни агрегати. Договорите били съгласувани и подписани от всички отговорни служители, както от българска страна, така и от руска. Подписани били и от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ Цанов, като упълномощено лице от страна на министъра на отбраната, в качеството на възложител от българска страна. Общата стойност на двата договора била около 7,5 млн. лева.

Точно тогава (24 април) министър Ненчев дава своето интервю за вестник „Сега” в което той заявил, че отказвал да подпише договор с руската страна за около 80 млн. лева за поддръжка на МиГ-29 до 2019 г. Макар че договорът с руската страна изтичал на  9 септември 2015 г., той отказвал да подпише договора на тези цени, още повече, че според командира на ВВС те били три пъти завишени. В интервюто министърът завявал, че му бил предложен процент от тези 80 млн. лева, както и че чрез позицията си си навличал неприятности, включително и смъртни заплахи.

Веднага след публикуването на интервюто Венислав Цанов се консултирал със заместник министър Десислава Йосифова какво да прави с вече подписаните два договора с РСК МиГ, тъй като предстояло само да бъдат изведени от деловодството на МО и изпратени на руската страна. Йосифова от своя страна поискала мнението на постоянния секретар на отбраната Добромир Тотев, който ѝ заявил, че след като министърът е одобрил през месец февруари 2015г. протокола от Програмния съвет, на който било взето решение за ремонт, поддръжка и удължаване на ресурса на МиГ-29, Рамковото споразумение с РСК „МиГ” било действащо и били отпуснати необходимите средства, не следвало да има проблеми за изпращането на договорите на руската страна.

Йосифова обаче настоявала да изчакат връщането на министъра от командировка, след което да съгласуват с него изпращането на договорите, за да не се влизало в противоречие с изнесеното от него в интервюто. Постоянният секретар Тотев се съгласил, при което Йосифова не позволила договорите да бъдат изведени в деловодството, а прибрала същите в служебната си каса.

Малко след това се провежда Програмен съвет на МО, където пред всички присъстващи, в разговор с генерал-майор Радев, Йосифова заявила, че подписаните договори с РСК МиГ е прибрала в касата си, докато изясни в разговор с министъра позицията му във връзка с казаното от него в интервюто.

В следващите дни среща между двамата не е могла да се осъществи. От разговор със съветника на министъра – Николай Василев, заместник министър Йосифова разбрала, че министърът е удовлетворен от действията ѝ и съгласен с обстоятелството, че тя е задържала договорите с РСК „МиГ”, тъй като в противен случай „щели да си навлекат неприятности”.

В обясненията си Йосифова заявява, че договорите и към настоящия момент – месец юни 2015 г. (настоящият момент към изготвяне на мотивите от прокуратурата – бел.ред.) се намират в касата ѝ, като за това е уведомила писмено и министъра с молба за вземане на отношение в тази връзка. Резолюция върху докладната записка от негова страна обаче нямало.

Обясненията В хода на извършената прокурорска проверка по преписката са снети обяснения от Венислав Цанов, генерал-майор Румен Радев и заместник министър Десислава Йосифова. В същите и тримата заявяват, че никога не е била отправяна заявка, респективно получавали оферта от „РСК МиГ“, свързана с поддръжката на МиГ-29 на стойност 80 млн. лева, както и че договор с такива клаузи никога не е бил подготвян, както и подписван между МО и „РСК МиГ“. Нямат представа откъде има подобна информация министър Ненчев, тъй като същата не отговаря на реално постигнатите договорки. От своя страна, генерал Радев отрича да е водил разговори с министъра на отбраната и относно завишаване с три пъти на цените по договор или оферта от РСК МиГ. Заявява, че е представял свои финансови разчети за необходимите средства за поддръжка на самолетите МиГ-29, които са прогнозни, ориентировъчни и по тях никога не са пускани заявки за оферти към руската страна и не са били подписвани договори.

В обясненията си Цанов твърди, че не е чувал за предлаган подкуп на министър Ненчев във връзка с договор с руската страна. От своя страна заместник министър Йосифова твърди, че приема подобни изявления, както и такива за отправени заплахи, за несериозни, тъй като министърът не е участник в преговорния процес и в сключването на договора с РСК МиГ.

В хода на проверката са снети обяснения и от Александър Александров, явяващ се координатор и присъствал на преговорите между МО и РСК МиГ. Същият заявява, че не е възможно въобще завишаване на цени три пъти в договорите между двете страни с оглед клаузите на Рамковото споразумение, позволяващо процент на завишаване не по-голям от 10 %. Няма представа от къде разполага с информация за договор на стойност 80 млн. лева министърът на отбраната, като заявява, че сключените договори са били на стойност около 7,5 млн. лева. Твърди, че дори е водил разговори с генерал Радев относно това кой е подал подобна информация на министър Ненчев, но и командирът на ВВС е отрекъл да е запознат. В обясненията си Александров заявява, че РСК „МиГ“ е държавна фирма и предлагането, респ. даването на каквато и да било сума под формата на подкуп за министъра, няма как да бъде оправдана, още повече, че подобно действие би рискувало авторитета на дружеството и то за договори за суми, които са твърде ниски според стандартите в тази техническа област. Обясненията на министър Ненчев Една от най-интересните части от мотивите на Прокуратурата са обясненията на министъра на отбраната Николай Ненчев за предложения му подкуп и изложените в пресата твърдения.

В своите обяснения министър Ненчев твърди, че е бил запознат от генерал Радев с проблеми с изтичащи летателни часове на МиГ-29 и с необходимостта от ремонт на същите в рамките на сключеното споразумение с руската страна. Командирът на ВВС го уведомил, че предлаганата цена от страна на руската фирма е 80 млн. лева за ремонт на четири изтребителя или 24 млн. лева – за два. Министърът твърди, че не бил сигурен за точните суми, както и какво включвал ремонта. Нямал представа кои са представителите от руска страна, участвали в преговорите, както и кой точно от българска страна е присъствал, като предполага, че това са били генерал Радев и директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ при МО. Министърът заявява в обясненията си, че не може да каже какво включва и офертата от руска страна, но генерал Радев му бил казал, че офертата е завишена, но не съобщил конкретна сума и факти. Заявява, че се доверил на командирът на ВВС относно изразеното от него, че офертата е завишена три пъти, макар и че след интервюто бил разговарял отново с него и станало ясно, че завишаването не било точно три пъти, без отново на научи конкретни факти. Министър Ненчев нямал и база за сравнение с оглед преценка за наличие на подобно завишение. Твърди, че няма представа дали има отправена писмена оферта от руска страна, като заявява, че ако се стигне до съгласие за сключване на договор, то той ще бъде подписан от Цанов, но щяло да се иска и неговото съгласие. За това трябвало да уведоми и премиера и президента на Република България. В обясненията си министър Ненчев заявява, че за офертата от руска страна, за която твърди, че му е била сведена до знание от генерал Радев, не е уведомял нито премиера, нито Министерски съвет, като не бил сигурен и дали неофициално е била обсъждана на това ниво.

Относно твърденията за предлаган му подкуп, заявява, че на 22 февруари 2015 г. е присъствал на конференция във Варна, където имало много хора, включително и журналисти. След конференцията в коридора го доближил непознат за него мъж, за когото дава бегло описание, който го попитал дали щял да приеме да се срещнат във връзка с поддръжката на МиГ-29. Щял да остане доволен, защото процентът бил добър. Министърът заявил, че не приема и го отминал. Непознатият не му бил поискал нито телефон, нито визитна картичка, нито го бил търсил повече. Не бил споменал от чие име отправя предложението, както и с кого трябвало да се срещне министърът на отбраната. Последният твърди, че няма да разпознае лицето, ако го види отново.

След като дълго мислил, министърът решил да възприеме казаното му от непознатия като предложение за подкуп, макар и да не може да посочи във връзка с кое точно свое служебно задължение му е направено това предложение. Свързва го основно с даването от негова страна на съгласие за сключването на договора за поддръжка на изтребителите, макар и да твърди, че договорите се подписват не от него, а от друго лице – директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“. Възможно било и да било провокация, която целяла да го злепостави. Не уведомил за това нито компетентните правоохранителни и правораздавателни органи, нито министър-председателя.

Минават над два месеца, преди министър Ненчев да разкаже за това предложение за подкуп пред вестник „Сега”.

Обясненията на министъра на отбраната носят много допълнителни коментари, но трябва да споменем, че Ненчев се опитва да прехвърли топката в полето на командира на ВВС генерал-майор Румен Радев. Както за явно несъществуващия договор или оферта на стойност 80 млн. лева, така и за факта, че тази сума била трикратно завишена. Обясненията на министър Ненчев за това, как, кой и кога му е предложил, това, което той възприел за покана за даване на подкуп, също са безкрайно общи и много закъснели. Фрапиращо е, че министърът на отбраната видимо не е запознат с процедурата за подписване на конкретни договори по рамкови споразумения, като това с РСК „МиГ”, въпреки, че фактическата обстановка показва друго – до него са били отправяни съответните докладни записки, а и той самия е упълномощил директора на дирекция „Инвестиции в отбраната” да подписва договори с руската компания.

Заключението Ето какви са заключенията на Софийска градска прокуратура изложени в мотивите за отказ за образуване на досъдебно производство. Публикуваме ги с минимални редакторски намеси и съкращения:

„С оглед така установената фактическа обстановка, считам, че по преписката не са събрани достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер, които да обосноват образуване на досъдебно производство.

На първо място, само и единствено в твърденията на министъра на отбраната се съдържат някакви данни, че непознато лице му е предложило среща във връзка с поддръжката на МиГ-29, както и че щял да остане доволен, тъй като процентът бил добър. Ненчев не е уведомил компетентните правоохранителни и правораздавателни органи, нито министър-председателя, за провеждането на подобен разговор. Съобщил  е за него само по време на медийна изява – споменатото интервю, въпреки  необходимостта от предприемане на мерки, с оглед важността на проблема, на който е акцентирал.

Дори и в действителност да е проведен подобен разговор,  единствено в субективната преценка на Николай Ненчев предложението за среща е възприето като предложение за подкуп.И това е така, защото липсва конкретика относно сума, както и действията, които той трябва да предприеме, за да я получи.

Тук следва да се посочи, че министърът утвърждава единственопротокола от проведения Програмен съвет, на който е бил приет Единния финансов план за 2015 г., съдържащ позиция, свързана с ремонт, поддръжка и удължаване на ресурса на МиГ-29 и предвидените за нея финансови средства – 7,5 млн. лева. С утвърждаването му стартира процедурата по отправяне на заявка, получаване на оферта от руската страна, провеждането на преговори и сключването на договори. В нито един от тези етапи, обаче, министърът не участва, нещо повече, дори твърди, че не знае как са се развили. На следващо място, министърът на отбраната обвързва направеното му предложение с подписване от негова страна на договор на стойност 80 млн. лева. Министър Ненчев, обаче, е упълномощил с правото да подписва тези договори директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ Венислав Цанов, както това е било правено и в предходни правителства.

Подобна стойност – 80 млн. лева не е била обсъждана никога, както като оферта от руска страна, така и като проектодоговор. В това са категорични всички лица, имащи отношение към процеса на договаряне, от които са снети обяснения по преписката, така и заместник министъра на отбраната Десислава Йосифова. В хода на проверката не се установи източникът на подобна информация, с която е разполагал министърът по време на интервюто. Нещо повече, генерал Радев отрича въобще да е коментирал с него подобна сума, а заявеното от него се подкрепя от приложените към материалите от проверката документи и от снетите обяснения на Александров, Цанов и Йосифова.

В обясненията си, снети на 8 май 2015 г., Ненчев твърди, че не е запознат с конкретни оферти, като само предполага, че евентуален договор би бил подписан от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ при МО. Обясненията му влизат в явно противоречие със заявеното от Цанов и Йосифова и с адресираните до него докладни записки, приложени към преписката. Видно е, че министър Ненчев е бил наясно, че договори с руската страна има подписани, на съвсем различна стойност от обявената от него в интервюто, както и че по негово устно разпореждане те се съхраняват в касата на заместник-министър Йосифова, въпреки реалната възможност за спиране на полетите на самолетите МиГ-29 преди критичния срок – месец юни 2016 г.

С оглед изложеното, считам, че дадените обяснения от страна на Николай Ненчев в хода на проверката относно предложен му подкуп във връзка с подписването на договор на стойност 80 млн. лева за поддръжката на МиГ-29 не могат да бъдат кредитирани като достоверни, доколкото не се потвърждават от останалите събрани по преписката данни. Ето защо не могат да обосноват и извод за наличие на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство за престъпление по глава VІІІ, раздел ІV на НК.

По изложените съображения, с постановление на Софийска градска прокуратура е отказано образуване на досъдебно производство.”  

Свързани теми

Предишна публикация
Как Командването на ВВС се бори за изтребителната ни авиация
Следваща публикация
Прокуратурата: Твърденията на министър Ненчев за предложен подкуп не са достоверни
1 прочитания

Най-четеното през седмицата

Прочетете още

Няма намерени публикации, свързани с темата

Няма намерени публикации, свързани с темата

Меню