ЕК прие правила за операциите с безпилотни летателни апарати

586 прочитания

На 24 май Европейската комисия (ЕК) прие правила, чиято цел е да гарантират това, че увеличаването на трафика на безпилотни летателни апарати в Европа се осъществява при необходимите дози сигурност и безопасност за хората на земята и във въздуха. Това пише блогът Unmanned Systems Bulgaria.

Правилата важат за абсолютно всички оператори на дронове – от професионалните такива до любителите. Следвайки по-рано приетите технически изисквания за дроновете, това е поредната стъпка в посока изпълнение на Авиационната стратегия за Европа, чиито основни цели са поддържане на най-високо ниво на безопасност и стимулиране конкурентноспособността на европейската авиационна индустрия.

„Европейският съюз вече ще прилага най-усъвършенстваните в световен мащаб правила в тази сфера. Това ще ни отведе по пътя към безопасни, сигурни и екологични операции с дронове. Също така ще се гарантира нужната правна яснота и предвидимост за бизнес сектора и иноваторите в областта на безпилотните летателни апарати от цяла Европа.“, това заявява комисарят по транспорта Виолета Булц.

Тези правила, които ще заместят досегашните национални такива в отделните държави – членки, са ориентирани не само към общата безопасност, но и към минимизиране в дългосрочен план на някои от най-значимите рискове, свързани с безпилотните летателни апарати.

Посредством регистрация на операторите, дистанционна идентификация и определяне на географски зони, всички национални органи ще имат инструментариума за предотвратяване на злоупотреби или незаконни операции с дронове.

От 2020 г. операторите на дронове трябва да бъдат регистрирани на национално ниво. По принцип правилата са валидни за всички дронове, независимо от тяхното тегло. В същото време обаче по-голямата част от въпросните дронове принадлежат към групата на масово произвежданите безпилотни летателни апарати, за които са налице минимален набор от изисквания като регистрация и електронна идентификация.

Операторите на безпилотни летателни апарати с тегло под 25 kg. ще могат да осъществяват операции с тях без предварително разрешение, при условие обаче, че са изпълнени определени условия. Сред най-важните условия са, че дронът не бива да лети на повече от 120 метра височина и че самият оператор трябва във всеки един момент да осъществява необходимото наблюдение и контрол върху безпилотния летателен апарат, както и да го държи на безопасно разстояние от хора.

Държавите-членки ще могат сами да определят т.нар. „забранени за полети зони“, в които няма да е разрешено да навлизат безпилотни летателни апарати. Към забранените за полети зони е възможно да се включват летища, аерогари или градски центрове.

Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) скоро ще публикуват насоки и стандартни сценарии за операциите с дронове, които ще помогнат на операторите на безпилотни летателни апарати да адаптират дейността си към приетите правила. Освен това Европейската комисия разработва институционална, регулаторна и архитектурна рамка във връзка с предоставянето на услуги с безпилотни летателни апарати. Въпросната рамка трябва да стимулира комплексни операции с дронове, отличаващи се с висока степен на автоматизация. И накрая, тече систематичен преглед на всички настоящи правила на Европейския съюз в областта на авиацията, който трябва да определи необходимите промени, позволяващи постигането на съвместимост с нуждите на операторите на безпилотни летателни апарати.

След влизането в сила на новия регламент за авиационна безопасност, определянето на ясни правила за безпилотните летателни апарати, независимо от тяхното тегло, е част от компетенциите на Европейската комисия. Регламентът също така упълномощава Европейската комисия да приема делегирани актове, с които да се допълват правилата по отношение на изискваните характеристики и функционалности на безпилотните летателни апарати.

Свързани теми

Предишна публикация
Airbus атакува неродилия се още модел на Boeing
Следваща публикация
Airbus отбеляза половин вековния си юбилей с групов полет
586 прочитания

Най-четеното през седмицата

Прочетете още

Boeing показа голям военен БЛА

Американският самолетостроител Boeing показа голям нискозабележим военен безпилотен летателен апарат (БЛА), който да се използва за поддръжка на пилотируеми бойни самолети. Това стана по време на австралийското авиошоу Avalon.

Меню