ВВС с анализ за 2017 г.

2 прочитания

Изминалата 2017 г. беше една динамична година, с многобройни предизвикателства и постигнати отлични резултати във всички направления от дейността на ВВС. Основният акцент бе върху индивидуалната и колективна подготовка на личния състав от Военновъздушните сили, което е видимо от резултатите в тази област. Това се казва в анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплина във ВВС, който бе направен днес, 17 януари 2018 г.

Личният състав от ВВС доказа решимостта си да охранява въздушното пространство на Република България, да участва успешно във всички учения – национални и международни, да поддържа бойните способности, да участва активно в помощ на населението, и то в условия на крайно ограничени ресурси.

Достойното изпълнение на задачите бе благодарение на усилията на целия личен състав, на организацията, създадена от командирите на всички нива и оказаната помощ от висшето военно ръководство.

Работата беше свързана с редица предизвикателства на фона на сериозни проблеми, най-вече недостиг на ресурси, изтичащ ресурс на авиационната техника, забавяне изпълнението на част от проектите на ВВС, отход на подготвен състав и свръхнатовареност при нарастване интензитета и сложността на задачите.

В тази сложна обстановка, Kомандването на ВВС и командирите по места търсеха все по-ефикасни и ефективни решения за изпълнение на поставените ни от висшето военно и политическо ръководство задачи, осигуряване на необходимите способности и недопускане на прекъсване на бойното дежурство, с особен акцент назапазване на придобитите способности, поддържане на подготовката и наличната техника в изправност.

Важен аспект в дейността на ВВС бе работата по изпълнението на проектите за модернизация. По един от важните проекти „Придобиване на нов тип боен самолет”, процедурата е рестартирана, съгласно доклада на временната комисия в Народното събрание, а сроковете за изпълнение на етапите и дейностите по реализиране на проекта са в непосредствена зависимост от актуализирането на Проекта за инвестиционен разход и утвърждаването му с решение на Народно събрание на Р България.

През 2017 г. интеграционната дейност във ВВС беше насочена към изпълнението на дейностите и мероприятията по приетия Пакет Цели за способности 2013, създаване на организация за изпълнение на новия Пакет Цели за способности 2017, както и участието в работните органи и комитети на НАТО и ЕС.

Продължи тенденцията за подготовка на войските от ВВС чрез участието в национални и международни учения, тренировки и подготовки.През изминалата година нарасна броя на международните мероприятия, в които взеха участие българските ВВС.Акцента беше поставен върху реализма и съобразен с нивото на подготовка на българските екипажи и разчети.

Едно от най-мащабните учения, проведени през изминалата година безспорно е многонационалното учение с висока видимост „Saber Guardian 2017”. Личният състав от ВВС участва активно и се справи успешно с предизвикателствата, които съпътстваха това широкомащабно с участието на много нации учение.

Българските ВВС взеха участие и в следните международниучения и летателни тренировки- “Thracian Eagle 2017”, “Thracian Star 2017”, “Thracian Spring 2017“, “Thracian Summer 2017”, “Balkan Dagger” “Ramstein Guard 2017” “Blue Bridge 2017“, “Green Bridge 2017”, “Collector’s Item 17”,“EAATTC 17-1”, “Balkan Spartan 17” и “Saber Junction 17 “. При провеждането им бяха изпълнени широк спектър от съвместни задачи, с което се повиши нивото на подготовката за участващите страни и се постигна по-висока оперативна съвместимост на ВВС на Република България с партньорите от НАТО.

Освен в международни, българските ВВС участваха и в националните учения -„Въздушен щит 17”, „Шабла 2017” , „Ответен Удар 2017” и „Черно море 2017”. Провеждането на учението „ШАБЛА 2017” допринесе за повишаване нивото на бойно сглобяване и бойната подготовка на формированията от ВВС, полевата натренираност на личния състав и обогати практическия опит при работа в международна среда и осъществяване на взаимодействие в хода на съвместни учения и тренировки. Участието в съвместните стрелби на формирования от чуждестранни въоръжени сили – партньори и съюзници е пример за ползотворно сътрудничество и взаимодействие в областта на отбраната, развитие на ВС, укрепване на доверието и споделяне на разходите.

Основната цел в подготовката на авиацията беше качественото и безпроизшествено изпълнение на основните и допълнително възникналите задачи пред ВВС. Приоритетно се провеждаше подготовката за носене на бойно дежурство по Air Policing, на екипажите от декларираните формирования и тези носещи дежурства за АСО и въздушно разузнаване. Продължиха усилията за съхраняване, поддържане и повишаване нивото на подготовка на останалия летателен състав.

Годината беше динамична и за ЗРВ. Същите успешно и ползотворно участваха в организацията и провеждането на всички учения и летателни тренировки на ВВС. Изпълнени бяха множество задачи в реална и напрегната обстановка. Това допринесе за повишаване на практическите умения на командирите и натренираността на дежурните и бойните разчети при стрелба по маневриращи цели, летящи на различни височини в условия на сложна радиоелектронна среда.

Радиотехническите формирования осигуриха непрекъснат контрол на въздухоплаването, участваха активно във всички проведени през годината учения и тренировки, като водеха радиoлокационно разузнаване на въздушната обстановка и осигуряваха радиолокационна информация за управление на полетите на авиацията и учебно-бойната дейност на зенитно-ракетни войски.

Подразделенията за комуникационна, информационна и навигационна поддръжка осигуриха на високо ниво ежедневната дейност на военните формирования, всички учения, тренировки и подготовки на ВВС. Надеждната комуникационна, информационна и навигационна система допринесе за непрекъснатото функциониране на системата за командване и управление на Военновъздушните сили.

През 2017 г. логистичните подразделения положиха изключително много усилия за осигуряване на решаваните задачи. Проведени бяха занятия за подобряване на отчетността на отбранителните продукти и за съхранението на видовете материални средства. Постигнатите резултати са атестат за способността на логистичните формирования да осигурят дейността на ВВС.

През 2017 г. формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от ВВС бяха активирани за:
– разузнаване и обезвреждане на невзривени боеприпаси;
– оказване помощ на населението при тежки зимни условия.

Допълнително поддържаните в готовност авиационни средства за помощ на населението бяха използваниза изпълнение на задачи за въздушно разузнаване, пожарогасене от въздуха и санитарно-транспортни задачи.

За оказване помощ на населението, държавните структури и обществените организации, през годината бяха използвани сили и средства от ВВС, които не са включени в състава на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия. Техния принос се състоеше в изпълнение на аварийно-възстановителни работи по оказване помощ на населението за ликвидиране на последствията от наводнение в село Полски Извор, област Бургас.

Основна грижа на ръководството на ВВС и на командирите от всички степени бяха въпросите по състоянието на войсковия ред и дисциплината.Контролната дейност във войските на ВВС, създаде условия за поддържане на бойната и мобилизационна готовност, боеспособността на войските и за подобряване на войсковия ред и дисциплината.

Свързани теми

Предишна публикация
ВВС са приключили работата по инвестиционния проект за новия изтребител
Следваща публикация
Правителството заговори за пренасочване на военни вертолети към медицински и противопожарни задачи
2 прочитания

Най-четеното през седмицата

Прочетете още

Катастрофата с Ми-17 породи политически престрелки

Вчерашната катастрофа с военен вертолет Ми-17, при която загинаха двама пилоти, очаквано породи политически престрелки и коментари, но от тях е трудно да се очаква нещо конструктивно за измъченото състояние на въоръжените ни сили.

14 прочитания

МО призна, че има сериозни проблеми в осигуряването на мисията „ер полисинг”

Министерството на отбраната призна, че има сериозни проблеми в осигуряването на мисията „ер полисинг” в рамките на интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО. Това се чете в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, който правителството прие на 16 май 2018 г.

14 прочитания

Отново ще има въздушен парад за 6 май

И тази година ще има въздушен парад по случай честването на Деня на храбростта и празника на Българската армия 6 май. Над София ще преминат практически всички изправни типове с които разполага българската военна авиация.

5K прочитания

Какво се казва в отговорите на МО към Президентството

Вчера, 24 юли 2019 г., министърът на отбраната Красимир Каракачанов обяви, че повереното му министерство е изготвило 19-страници отговори на въпросите, които президентът Румен Радев отправи по сделката за покупка на F-16. Действително, снощи след 20 часа, на сайта на МО бе качен документ в pdf-формат, в който се съдържат 19 въпроса и отговори към тях.

Какво ново може да разберем по сделката за F-16 от този документ?

2K прочитания

Безмер с 500 полета през 2018 г.

Успешно изпълнение на поставените от Командването на ВВС цели и задачи, въпреки значителното забавяне на възобновяването на плановата летателна дейност отчете База за предно разполагане – Безмер на състоялия се на 14 януари Анализ на подготовката и войсковия ред през 2018 г.

10 прочитания
Меню