Премиерът се гневи, че „те” нито нови самолети са купували, нито старите са ги ремонтирали.

45 прочитания

Премиерът Бойко Борисов се е отдал на неясно насочен гняв във връзка със ситуацията с военната ни авиация. Това е станало на правителственото заседание, провело се на 28 ноември 2018 г. За това се чете в публикуваната стенограма от заседанието.

В рамките на заседанието правителството отпусна малко над 128 млн. лева за заплащане по програмите за поддръжка на Су-25 и МиГ-29. След като военният министър Красимир Каракачанов разяснява плачевното състояние на щурмовите самолети Су-25 премиерът взима думата.

„Като слушам, нашата бойна авиация се е превърнала в транспортна авиация и сега трябва да се ремонтира всичко”, заявява премиерът.

На тази забележка военният министър посочва, че ако не са били купени самолетите C-27J Spartan и вертолетите Cougar и Panther е могло отдавна да се купят нови бойни самолети.

„Те нито нови самолети са купували, нито старите са ги ремонтирали”, заключва министър-председателят.

Под „те” премиерът вероятно има предвид кабинетите „Сакскобургготски” и „Станишев” по чието време бяха финализирани сделките за въпросните самолети и вертолети.

Струва си да се отбележи, че в последните 10 години, Борисов е бил министър председател над 2700 дни, което прави почти 7,5 години. Други почти шест месеца на власт са били служебни кабинети назначени от президента Плевнелиев, който бе издигнат от ГЕРБ. Така не е ясно на кого точно се ядосва премира по линия на това, че наличната техника не е била поддържана.

Публикуваме извадка от стенограмата, където се обсъждат двете точки за поддръжката на МиГ-29 и Су-25.

Точка 41
Проект на Решение за приемане на проект за инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолетни Миг-29“ и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, проектът за инвестиционен разход за осигуряване летателната годност на част от самолетите МиГ-29 са анализирани, необходимостта от осигуряване на летателната годност на част от самолетите и проектът има следните основни цели:
Продължаване на способностите за осигуряване на въздушния суверенитет на Република България в интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.
Осигуряване на минимално количество изправна авиационна техника за водене на летателна подготовка.
Повишаване на нивото на безопасност при провеждане на летателната дейност.
Чрез реализацията на проекта ще се постигне осигуряване на летателна годност на самолети МиГ-29, което ще способства за поддържане на подготовката на летателния състав за изпълнение на задачите по Air Polising във всякакви условия на метеорологичната обстановка.
Отчитайки тактико-техническите характеристики, вероятностните показатели и показателите за ремонтопригодност, минимално необходимият брой самолети МиГ-29, които трябва да са в непрекъсната летателна годност, е както следва: не по-малко от 2 броя учебно-бойни самолети МиГ 29УБ, това е всъщност от трите двата, и не по-малко от 6 броя самолети МиГ 29А, това са бойните.
Планира се общият годишен нальот да бъде не по-малко от 800-900 часа, като 600 часа за 6 броя Миг 29А, тоест бойните, и 300 часа за двата учебно-бойни самолета.
Разходите, представени в настоящия проект, се формират в три основни компонента: разходи за ремонти на агрегати и удължаване на ресурси; доставка на агрегати нови и ремонтирани и консумативи и изпълнение на часовите инспекции.
Общо за реализацията на проекта са необходими 97 553 299 лева с ДДС, иначе без ДДС 81 294 416 лева, както следва по години:
71 739 959 лева за 2018 г., от които 26 милиона са предоставени на Министерство на отбраната. В настоящия проект на Постановление става въпрос за 45 739 959 лева.
За 2019 г. средствата са 23 337 670 милиона лева от бюджета на Министерство на отбраната и за 2020 г. 1 575 670 лева също от бюджета на Министерство на отбраната.
Необходимите средства за реализация на проекта за 2018 г. в размер на тези 71 739 959, от които по бюджета на Министерство на отбраната са предоставени 26 милиона лева с Постановление на Министерския съвет № 61 от 2018 г.
В тази връзка за реализиране на настоящия проект е необходимо да се осигурят допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. в размер на 45 739 959 лева без ДДС за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г.
Съществуването на авиацията е скъпо дело. Това на практика са средства, които са в остатък от трите проекта, които не сме стартирали.
По този начин, както с проекта за МиГ-29, така и в по-следващата точка за Су-25, решаваме проблемите на авиацията до реализирането на проекта за закупуването на нова техника.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 41.

Точка 43
Проект на Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Възстановяване на летателната годност на самолети СУ-25“ и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, военновъздушните сили разполагат с 14 броя самолети Су-25, 4 броя са учебно-бойни и 10 броя Су-25К, които са бойни. Същите са доставени в периода 1987-1988 г. Последният капиталов възстановителен ремонт на самолети Су-25 е извършван през 2002 г., а на двигателите Р-95Ш през 2000 г. След изтичане на ресурсите им в периода 2006-2012 г. военновъздушните сили започва поетапно удължаване на ресурсите на самолетите и на двигателите. В началото на настоящата година с цел запазване на оперативните възможности на военновъздушните сили и подготовка на летателните екипажи, с последното пето увеличаване на сроковете на служба на 6 самолета и техните двигатели бяха удължени и военновъздушните сили поддържа и летателна годност до 4 самолета, тоест 3. Ресурсът на тези самолети изтича в периода 2019-2020 г.
По-нататъшното продължаване на експлоатацията на самолетите Су-25 посредством увеличаване на сроковете на служба и ресурсите със силите и средствата на военновъздушните сили е невъзможна и бих казал опасна, тъй като води до неприемливо повишаване на риска за безопасността на полетите. Още повече, за последните 10 години поради липса на финансови средства практически не са закупувани резервни части и консумативи и не са извършвани ремонти на агрегати и възли от комплектацията на самолетите.
Изпълнението на настоящия проект ще позволи възстановяване на летателната годност на част от самолетите Су-25 и запазване на придобити отбранителни способности в периода до придобиване на новия тип боен самолет и достигането до оперативна годност за използване на същия за действия по земно/надводни цели – роля „Въздух – Повърхност“. Неизпълнението му от друга страна ще доведе до реална загуба на отбранителни способности за осигуряване действията на другите видове въоръжени сили и ще изложи на повишен риск националната ни сигурност.
Отчитайки тактико-техническите характеристики, вероятностните показатели и показателите за ремонтопригодност, минимално необходимият брой самолети, които трябва да са в непрекъсната летателна годност е както следва: не по малко от два от четирите учебно-бойни самолета Су-25УБК и не по-малко от шест бойни самолета Су-25К.
С цел повишаване нивото на авиационната безопасност или недопускане на загуба на оперативни способности, вследствие на изразходване на ресурси за самолетите Су-25 в средата на настоящата година с мое Решение № 108 от 17 август 2018 г. Министерството на отбраната стартира обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за възстановяване на летателната годност на самолетите Су-25. Покани за участие в процедурата бяха отправени към ПАО „ОАК“, Руска федерация, и „558 Авиоремонтен завод“, гр. Барановичи, Република Беларус. Впоследствие документи за участие в процедурата са подадени само от „558 Авиоремонтен завод“, гр. Барановичи в Беларус. Комисията, назначена с моя заповед проведе преговори с представителите на „558 Авиоремонтен завод“, гр. Барановичи, в периода 12 септември – 4 октомври 2018 г. Процедурата е пред финализиране, като съгласно подготвения проект за рамково споразумение за възстановяване на летателната годност на не по-малко от 6 броя Су-25К, тоест бойните, и не по-малко от 2 броя Су-25УБК, и осигуряване на тяхната експлоатация през следващите две-три години ще са необходими 82 510 000 лева без ДДС, като разчетите годишно са както следва: за 2018 г. 82 милиона, за 2019 г. това са разходите за ДДС и са от бюджета на Министерство на отбраната 2019-2020 г. 8 796 030 лева и за 2020 г. 7 705 970 лева, това е ДДС-то, което се покрива от нашия бюджет.
За реализацията на настоящия проект е необходимо да се осигурят допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. в размер на 82 510 хиляди лева за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет. Отново става дума за разходите, които не са изразходвани по трите проекта, които са на стойност 371 милиона за тази година.
Средства за реализиране на проекта за 2019 г. са изплащането на ДДС, както вече казах и те са за сметка на бюджета на Министерство на отбраната.
БОЙКО БОРИСОВ: Като слушам, нашата бойна авиация се е превърнала в транспортна авиация и сега трябва да се ремонтира всичко.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин премиер, дълги години само се приказва за нови самолети, нищо не се прави, помните много добре. Търпим още щети бих казал по отношение не само на Министерство на отбраната и на бюджета по сделките, сключени от предишни правителства за „Спартан“-ите и за „Кугър“-ите.
БОЙКО БОРИСОВ: И за „Пантер“-ите.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: И за „Пантер“-ите.
Ако не бяха правени тези излишни разходи за закупуване на транспортна техника, още тогава можеше да се реализира стратегическият проект за закупуване на нови модерни по европейско-натовски стандарти произведени самолети. За съжаление тогава някой е решил да купува такава техника, която може би е имало други интереси, но те в никакъв случай не са били интересите на отбранителните ни способности. Поради което се налага да поддържаме сега съществуващата техника, както вече казах, и за изпълняване на бойните задачи, и за обучение на личния състав, и за поддръжка, между другото специално Су-25 е точно за поддръжка на сухопътни войски.
БОЙКО БОРИСОВ: Те нито нови самолети са купували, нито старите са ги ремонтирали.
Приема се точка 43.

Свързани теми

Предишна публикация
Напрежение в словашкото правителство около покупката на F-16
Следваща публикация
Лед по пистата попречи на румънските F-16 да се включат в парада по случай националния празник на страната
45 прочитания

Най-четеното през седмицата

Прочетете още

Стартира приема за ВВВУ

Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“ започна кампания по прием на курсанти за учебната 2023/2024…

Проектът за нов изтребител скоростно влиза за гласуване в Пленарна зала

Инвестиционният проект за придобиване на нов тип боен самолет за ВВС ще бъде гласуван в пленарната зала на Народното събрание утре, 7 юни 2018 г. Това става ясно от седмичната програма на българския парламент.

ВВС се похвалиха, че са върнали Ан-2 във въздуха

От Военновъздушните сили се похвалиха, че след повече от две години престой на земята, са били възстановени полетите с биплана Ан-2. Това е станало днес, 13 декември 2018 г.

Премиерът Борисов: За какво ни трябват изтребители?

„До изтребителите ли е опряла армията в момента? За какво ни трябват тези изтребители в момента”, така остро премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти днес, 18 септември 2017 г., програмата за покупка на нови бойни самолети за ВВС.

Министър Каракачанов потвърди вкарването на изтребителния проект в МС до края на март

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов отново повтори, че до края на март инвестиционният проект за придобиване на нов боен самолет ще бъде вкаран за гласуване в Министерски съвет. Това каза той днес, 1 март 2018 г., пред Комисията по отбрана в Парламента.

Меню