Генерал Русев: През 2021 г. ни предстоят много сериозни задачи

В навечерието на 70-годишния юбилей на 3-та авиобаза Граф Игнатиево АЕРО разговаря с новия командир базата бригаден генерал Николай Русев.

1K прочитания

– Какво бе състоянието на авиобазата при приемането на командването?
Не бих могъл да разделям периода преди и след встъпването ми в длъжността командир на авиобаза Граф Игнатиево, първо, защото с генерал-майор Димитър Петров работихме в единомислие относно всички аспекти, свързани със съхраняването на бойните способности на базата, поддръжката на МиГ-29 и подготовката на летателния състав. Голяма част от предизвикателствата не са нови, и както той, от предходната позиция, така и аз търсим правилните начини за тяхното преодоляване, предлагаме решения и обсъждаме варианти съвместно с по-горните инстанции.

– Какви ще са основните събития през 2021 г.?
През месец юни планираме да проведем стрелби на полигон „Шабла“ денем и нощем, в които ще вземат участие всички летци, носещи бойно дежурство. Ще направя и всичко възможно освен пусковете на авиационни управляеми ракети летците ни да изпълнят стрелба и с бордното оръдие на самолет МиГ-29.

През годината ще проведем традиционните учения „Blue Bridge“ с румънските ВВС и „Green Bridge“ с ВВС на Гърция. Ще участваме в тренировката на НАТО „Rumstein Guard“, свързана с действия на екипажите в условията на смущения. Традиционната международнa летателна тренировка „Тракийска звезда“ е все още в процес на планиране, като се очаква в нея да вземат участие Военновъздушните сили на Гърция, Румъния, САЩ и партньори от НАТО, базирани в северната ни съседка.

Акцент през годината ще бъде повишаване на класната квалификация на летателния състав и на двата типа самолети – МиГ-29 и L-39ZA и подготовката на инструктори.

С част от летателния състав планираме придобиване на подготовка за стрелба по земна цел на самолет L-39 и подготовка за маневрен въздушен бой на МиГ-29. В момента провеждаме курс за приучване на петима летци на L-39, а малко по-късно през годината ще започне приучването и на нови летци на МиГ-29.

– Как стои въпросът с неокоплектоването – и при офицерския, сержантски и войнишки състав?
Интересът за постъпване на кадрова военна служба в авиобазата е много голям. При последния ни подбор в началото на годината за едно място кандидатстваха осем души. Нямаме съществени кадрови проблеми към момента. Това, за което предстои да се търси решение е подготовката и обучението на техници по самолета от сержантския и войнишки състав. За нас всеки навършил предела или напуснал по собствено желание специалист в това направление е сериозна загуба на потенциал, опит и експертиза, защото не се подготвят лесно грамотни и добри специалисти за обслужване на сложна авиационната техника.

– При младите пилоти има текучество – и към други бази и за напускане на ВВС въобще. Какви са причините и как този въпрос може да се разреши?
Не очаквам да има отлив на летателен състав от базата. Изпитваме известно затруднение след заминаването на двама подготвени пилоти на МиГ-29 в САЩ през миналата година, които носеха бойно дежурство, но същевременно тази година предвиждаме приучването на нов състав. Стараем се да осигурим максимални възможности за обучението и развитието на летците от базата при ефективно използване на наличните ресурси, така че да има приемственост и да запазваме тяхната мотивация.

– Започнаха ли мероприятията по ремонт и модернизация на инфраструктурата на базата? Какъв е срокът за извършване на работата?
Командването и личният състав на авиобазата осъзнават високата отговорност на предстоящите задачи с реалното стартиране на процеса по придобиване на F–16 Block 70, усвояването и осигуряването на бъдеща дългосрочна правилна и пълноценна експлоатация на самолета.

Една от задачите е цялостната адаптация на инфраструктурата на базата за експлоатацията на нов тип авиационна техника. Предстои грандиозен по обем ремонт на всички елементи от летателното поле, изграждането на изискващите се нови сгради и съоръжения и то при непрекъснат цикъл на ежедневната дейност на летището.

Към момента са предприети реални действия по планирането и проектирането на инфраструктурата. Изготвят се и се съгласуват проекти на планове за изграждане на необходимите хангари, складове, и другите необходими сгради и съоръжения. Предстои в най-скоро време и реалното стартиране на строителството им.

От особена важност за изграждането и ефективното използване на новите обекти и съоръжения е и времевия график за тяхното въвеждане в експлоатация. Така например, новите водопровод, канализация, електрозахранване, електроразпределение и газопровод във войсковия район трябва да бъдат завършени преди започването на строителните работи по другите обекти, тъй като последните следва да бъдат свързани към тях. Евентуално ще бъдем изправени пред предизвикателството – всичко да се случва едновременно. Също така, складовите съоръжения следва да бъдат напълно завършени, приети и въведени в експлоатация преди да са започнали доставките на резервни части и имущество за новия самолет.

Трудно може да се фиксират периодите на завършване на всеки етап, но е ясно, че до идването и приемането на първия самолет, трябва да сме напълно готови.

– Кога ще започне носенето на дежурството по „ер полисинг” от друга база?
МО и командването на ВВС работят активно за подготовка на летище Крумово за нашето пребазиране, от където ще провеждаме летателна дейност и ще носим бойно дежурство. Работим активно за организиране на този процес и със съдействие от Министерството на транспорта и не очаквам да имаме затруднения при изпълнението на тази задача. Реалистично е, пребазирането да стане преди началото на ремонта на полосата в Граф Игнатиево.

– Традиционно високо е натоварването на личния състав по мисията „ер полисинг” – кога ще има облекчение там?
– Броят на подготвените летци за носене на дежурство зависи от разполагаемия авиационен ресурс на МиГ-29. След изпълнението на договорите с РСК „МиГ“, разчитам в бойно дежурство да влязат поне още четирима летци.

– Какво е състоянието на изтребителите МиГ-29? Наскоро военният министър призна за „пет – шест” изправни самолета, което трудно може да се приеме за достатъчно за нормална летателна работа.
За поредна година летателната подготовка не е такава, каквато би ми се искало. Искрено се надявам, че до няколко месеца ситуацията ще се промени особено след изпълнението на сключените договори за възстановяване на МиГ-29. Няма да коментирам злонамерени и непрофесионални изказвания из медиите по отношение експлоатацията на този самолет. Те по никакъв начин не ни помагат, даже напротив! Ние изпълняваме конституционните си задължения и не си позволяваме непрофесионално поведение!

Graf Tech MiG-29 bulaf– Как върви изпълнението на договорите с РСК „МиГ”?
– Изпълнението на договорите за поддръжка на самолетите МиГ-29 е в ход. Бяха ремонтирани агрегатите, обект на договорите, а руските специалисти са завършили напълно дейностите по контролно-възстановителни работи на двата учебно-бойни МиГ-29УБ, като дейностите по третия самолет са в процес на изпълнение. Предстои изпълнението и на договори за доставка на агрегати и за удължаване на ресурса на двигатели. Редно е да се спомене, че целият този процес протича в усложнената епидемична обстановка.

– Колко живот има още в МиГ-29?
– Към момента самолетите МиГ-29 имат общ срок на експлоатация 40 години. Това означава, че могат да бъдат използвани до края на десетилетието, тоест до 2030 г. Но част от агрегатите на самолетите трябва периодично да бъдат ремонтирани или заменяни и е наложително плановото извършване на тези дейности, за да може да бъде оползотворен напълно потенциалът, който МиГ-29 притежава. За целта, осигуряването на ремонти и доставки на резервни части ще гарантира експлоатацията на този тип самолет, с което ще се постигне непрекъснатост в летателната дейност на летците изтребители в преходния етап на процеса на превъоръжаване с новия тип боен самолет.

– Какво предстои за базата от гледна точка на усвояването на F-16? Кога ще се изпраща нова група пилоти за обучение? Кога заминава инженерната група?
F-16 за българските ВВС и в частност за 3-та авиобаза е нова авиационна платформа, нов авиационен комплекс, не случайно използвам думата комплекс, защото зад нея стои една цяла система от самолет, въоръжение, тренажори, средства за обслужване, и съпътстващите нови процеси във функционирането на тази система.

Обучението на летателнен състав на F-16 ще е от ключово значение за оперативното използване на самолета. В момента четирима летци водят подготовка в САЩ, в средата на годината ще заминат  двама, а следващата година други шестима летци. Водят се и преговори за обучение на още двама пилоти в рамките на сключения договор допълнително към по-горе изброените.

Съгласно него, се предвижда в САЩ да бъдат командировани 70 човека от инженерно-техническия състав за обучение. Чисто технически, очаквам усвояването, експлоатацията и прехода към F-16 да се случат плавно с очаквани, но и преодолими предизвикателства пред състава на авиобазата. Особеността на този процес ще бъде основно в управлението и администрирането на различните програми, свързани с експлоатацията на новите самолети, в които българските ВВС ще бъдат участник. Това ще наложи от една страна нова концепция на организацията и управлението на експлоатацията на самолетите, от друга страна ще се изисква нов по-ефективен начин на осъществяване на логистичните дейности.

В командването на ВВС вече беше представено предложение за нова организационна структура на 3-та авиобаза, съответстваща на нуждите ни за експлоатация на новият изтребител.

Авиобаза Граф Игнатиево е оцелявала вече 70 години. Сигурен съм, че и сега, за пореден път, ще докажем, че професионалният опит и високата мотивация на личния състав ще бъдат движеща сила в процеса на модернизация на летището и бойната ни авиация!

Бригаден генерал Николай Русев е роден на 13 март 1971 г. в Плевен. Завършва ВВВУ „Георги Бенковски през 1995 г. Започва летателната си кариера в авиобаза Габровница на МиГ-23. След закриването ѝ преминава в Доброславци, където служи до последните дни на базата и изтребителите МиГ-23. След това продължава службата си авиобаза Граф Игнатиево, където се приучава на МиГ-29. Преминава през различни длъжности и от 9 октомври 2020 г. поема командването на 3-та авиобаза. Завършил е военната академия „Георги С. Раковски“ и военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ. Освен на изтребителите МиГ-23 и МиГ-29, е летял и на учебно-тренировъчните самолети L-29 и L-39.

(сн. Огнян Стефанов)

Свързани теми

Предишна публикация
Авиобаза Граф Игнатиево отбеляза 70-ата си годишнина
Следваща публикация
Каракачанов: Нито преговаряме, нито разговаряме за още F-16
1K прочитания

Най-четеното през седмицата

Прочетете още

Меню